Om Företaget

Dimblads Bygg AB – Historik.

1990Mattias Dimblad, Trollhättan, startade sitt företag Dimblads Bygg i form av enskild firma. Från start har företaget utfört snickeriarbeten till privatpersoner samt företag, såsom exempelvis fastighetsägare m. fl. I de arbeten som krävt fler hantverkare (t.ex. rörmokare, målare, elektriker) har Dimblads Bygg AB, genom sina kontakter och samarbetspartners inom byggbranschen, erbjudit en Totalentreprenad, där vi varit ansvariga och samordnat för alla hantverkare.

Under 90-talet genomgick Mattias en kurs i kvalitétssäkring, genom Trollhättans Stad. Efter kursen fick Mattias behörighet som ”Kvalitetsansvarig” och kunde då via sitt företag, stå för bygglov med mera. Denna kurs har han uppgraderat ytterligare ett antal gånger.

dimman

2000 – Efter 10 år, som snickare i byggbranschen, har Mattias Dimblad etablerat sig och arbetat upp en stor kundkrets bestående av nöjda och återkommande kunder. Nu ombildar Mattias sitt företag till ett aktiebolag, Dimblads Bygg AB, där han fortsätter sin verksamhet inom byggbranschen.

2011 – Dimblads Bygg AB har under drygt 20 år blivit ett väl etablerat företag i Trollhättan med en stor kundstock av nöjda och återkommande privat- och företagskunder.

Stefan Dimblad

Idag drivs Dimblads Bygg AB även av sonen Stefan